Propozice

46.ročník „O Putovního Koně Lokomotivy“ 2023/2024

Od 41.ročníku Koně se hrají turnaje v Blesku na 5 minut + 2 sekundy za každý provedený tah, 15 kol. S ohledem na nový formát a nové prostory bude změněn poměr blesku a rapidu. Turnaj v Blesku bude pouze Vánoční blicák,,do konce roku budou všechny ostatní turnaje v rapidu. Jarní část bude upravena podle poptávky. Celkový počet turnajů 46.ročníku a termíny viz kalendář. Co se týká cen, tak již nejsou ceny finanční. Tím je i vklad snížen a pokrývají se s ním částečně náklady na pronájem hrací místnosti.

Propozice:
Společné pro Blesk i Rapid (Kombinaci):

 1. Hrací místnost: Praha 6, FEL ČVUT, Technická 2. , metro A – Dejvická, mapa zde
 2. Pravidla: dle FIDE pro bleskový a rapid šach k 1.1.2018. Znění pravidel je zde: https://www.chess.cz/wpcontent/uploads/2018/01/Pravidla_sachu_FIDE_2018.pdf
 3.  Výjimky z pravidel vyhrazeny, viz dále. Před turnajem bude vždy určena trojice hráčů pro případné sporné situace. Proti jejich verdiktu není odvolání. Neplatí kontumace za zvonění mobilu. Již 1.nemožný tah v Blesku i Rapidu prohrává, pokud to soupeř včas reklamuje.
 4. Právo účasti: členové šachového klubu ŠK Loko Praha a hráči hostující za oddíl v sezóně 2023-2024. Další příchozí hráči do počtu max.30.
 5.  Termíny: středy (první a třetí) počínaje 4.10.2023. Leden – březen je přestávka. Konkrétní termíny viz kalendář
 6.  Startovné pro každý turnaj: 20 Kč (celá částka jde na režii klubu, především pak na nájem klubovny).
 7.  Začátky turnajů: 18 hodin. Losování 17:50. O zařazení do turnaje pro příchozí po 18.hodině rozhoduje ředitel turnaje (lze jen u Blesku!). U Rapidu je závazný čas 17:55, kdy se provede nasazení 1.kola! Ve výjimečném případě lze ohlásit telefonicky pozdní příchod s tím, že první kola budou případně kontumována (u rapidu možno pouze 1.kolo). Volejte příslušného organizátora – viz Termíny Koně!
 8. Celkové pořadí Koně (Blesk+Rapid) – rozhoduje:
  a) součet bodů ze všech klání (Blesk + Rapid)
  b) menší počet sehraných turnajů (celkově)
  c) více bodů za Rapid
  d) vyšší ELO průměr soupeřů v Rapidu
  e) los
 9. Ceny: věcné – bez garance. Záleží na celkové účasti hráčů během celého seriálu na podzim 2023 a na jaře 2024.

A – pro Kůň Blesk (5 minut na partii + 2 sekundy za každý provedený tah) (během turnajů je povolena „přiměřeně volná zábava“)

 1.  Počet účastníků v jednom turnaji: maximálně 30, minimálně 4 (podmínka započtení turnaje).
 2. Systém turnajů: Počet kol: vždy 15. Při počtu hráčů vyšším než 16 se odehraje podle vylosované tabulky prvních 15 kol. V případě přítomnosti techniky je možná „varianta švýcaru“, tedy nasazování dvojic počítačem (rozhodne na místě ředitel). Při počtu hráčů nižším než 16 se odehraje podle losované tabulky turnaj každý s každým a na doplnění 15 partií ještě příslušný počet partií zase od 1.kola (někteří soupeři se tedy střetnou minimálně 2x). Hodiny: digitální.
 3. Bodování a pořadí: O pořadí v turnaji rozhoduje: 1) větší počet bodů; 2) S.B; 3) vzájemná partie; 4) los.
 4. O celkovém pořadí v Blesku rozhoduje a) + b) – viz bod 8, pak ještě lepší umístění v některém z turnajů, nakonec los.


B – pro Kůň Rapid (15 minut + 5 sek. za tah, na partii) (během turnajů je nutno dodržet naprostý klid jako při normál turnajích)

 1. Počet účastníků v jednom turnaji: maximálně 30, minimálně 6 (podmínka započtení turnaje). Počet kol: vždy 5.
 2. Systém turnajů: při počtu hráčů 6 – 8 proběhne před turnajem losování a dle tabulek se odehraje prvních 5 kol. Při vyšším počtu hráčů se turnaj bude hrát švýcarským systémem (nasazení dvojic programem Swiss Manager). Změna vyhrazena! Hráči budou vždy nasazeni dle aktuálního ELO ČR v praktickém šachu. Hodiny: digitální. Pro podzim 2023 platí rating k 1.10.2023, pro jaro 2024 platí rating k 1.1.2024, resp. 1.5.2024. Hráčům bez ELO se přiřazuje hodnota 1500. Případně při znalosti jejich výkonnosti se přidělí i rating vyšší.
 3. Bodování a pořadí: partie v Rapidu se bodují: 3 body výhra, 1 bod remíza. Tyto body platí i pro celkové hodnocení Koně. V případě lichého počtu hráčů získává volný hráč kontumačně 3 body. Tomuto hráči se do ELO-průměru soupeřů započítává 1300. O pořadí v turnaji rozhoduje: 1) větší počet bodů 2) vyšší průměrné Elo soupeřů 3) Buchholz 4) hráč s vyšším ELO 5) los O celkovém pořadí v Rapidu rozhoduje a) + b) + d) – viz bod 8, pak ještě lepší umístění v některém z turnajů, nakonec los.
 4. POZOR! V každém hracím kole se bude měřit čas 40 minut. Po uplynutí této doby bude měřeno posledních 5 minut, ve kterých musí všechny partie skončit. Dosud hrané budou sledovány ředitelem turnaje + dvěma jím určenými rozhodčími. V případě, že v tomto závěrečném limitu nespěje partie jasně k výhře jednoho ze soupeřů, bude komisí prohlášena za remis (i kdyby byla teoreticky vyhraná!). Případně bude po uplynutí limitu přiznána výhra hráči, který má bezpochyby vyhranou pozici (jasně vyhrávající materiál). Opatření je nutné v zájmu časového programu celého večerního turnaje.
 5. Výjimka z pravidel FIDE: při zazvonění mobilu se partie nekontumuje, hráč musí ale hovor musí vyřizovat mimo hrací místnost.
 6. Zpravodajství ze seriálu Koně:  www.lokopraha.cz