Zajímavé partie

Zde mohou členové klubu zveřejňovat své partie, myšleno samozřejmě partie šachové. Lze je vkládat pomocí níže zobrazeného formuláře. Čtenáři mohou k partiím připojovat své komentáře.

Zanikov – Šindler 0-1   (played: )   (published: 15.3.2024)
Šindler – Blažek   (played: 2.10.2022)   (published: 13.10.2022)
Farhos – Haškovec   (played: 26.7.2017)   (published: 21.1.2019)
Haškovec – Sergek   (played: 9.5.2018)   (published: 21.1.2019)

(Help »)
K: King
Q: Queen
R: Rook
B: Bishop
N: Knight
( ... ): Variation
{ ... }: Comment