Koník ŠK Loko Praha v knižní podobě předán do knihovny ŠSČR

Něco málo z historie Kroniky Koníka neboli knižní vazby jednotlivých čísel.
Někdy v roce 1994 jsem jako „šéfredaktor“ Koníka (v té době už jiní redaktoři ani nebyli ☺) došel k závěru, že by byla škoda, aby se Koník nějak rozprášil a jednotlivá čísla se již nedala dohromady. Proto jsem přistoupil ke knižní vazbě všech čísel Koníka od jeho úplného začátku.
Ta byla realizována v červnu 1995, byly to první 2 knihy I a II (čísla 1-15 a 16-30). Následoval 3 díl Kroniky III (čísla 31-43) v červnu 1999. Již v tomto tísiciletí postupně přibyly ještě 2 Kroniky (IV – čísla 44-53), (V – čísla 54-61). To byla zatím konečná knih, ale při tisku dalších Koníků (62-66) jsem již s vazbou počítal a nechal jsem vytisknout jedno paré čísel navíc. I toto teď bylo předáno do knihovny svazu, takže vazba dalších Kronik (VI a dále) je už na uvážení svazu, my budeme jen dodávat další čísla, pokud tedy vyjdou. Čísla 67-71 už vyšla a jsou ve formátu PDF – vždy celé číslo 1 soubor, takže je lze bez komplikací už pouze vytisknout.
Řada prvních čísel byla dosti nekvalitních, neboť se Koník rozmnožoval cyklostylem a kopie dosti ztrácely na kvalitě oproti originálu. Vše se tehdy (v roce 1983, kdy vyšlo 1. číslo Koníka Lokomotivy Praha) ještě psalo na psacím stroji a pak rozmnožovalo, kolikrát s obavami před možnými problémy, neboť toto množení jakýchkoliv materálů bylo za totality přísně zakázáno. A elektronická možnost psaní byla ještě v plenkách, první hodně používaný textový editor byl slavný program T602. Teprve později přišly Windows a Word, ve kterém se už dalo tvořit mnohem pohodlněji, dále stále kvalitnější foto-editory, atd. K tomu i odpovídající hardware v podobě malých tiskáren, později již laserových.
Po letech v podstatě naprostého nezájmu členů Loko Praha v Kronikách Koníka číst a bádat (valná většina dlouhodobějších členů má asi doma všechna čísla tak jak vyšla) se knihy s Koníkem ocitly doma v domě současného předsedy Mirka Kamlacha poté, co jsme opustily hrací místnost ve sklepě skautů na Vltavské (metro), když bylo nutno všechny věci klubu odstěhovat. Ale ani poté, co předseda párkrát vyzýval k možnosti procházet a číst knihy v klubovně už na Třebešíně (půjčovat se rozhodně nemohly), se nikdo o kroniky nezajímal. Upřímně řečeno, v době stěhování z Vltavské by ztráta čísel nejspíše hrozila a bylo dobře, že tehdy již existovaly knihy-Kroniky.
Tím vším chci naznačit, že předání Koníka do oblasti „nadklubové“ je dle mého názoru nejlepší cesta, jak může dál přežít bez ohledu na to, jak dlouho bude fungovat předseda anebo klub Loko Praha. Navíc je pro Prahu (i možná ostatní) třeba i trochu zajímavé, že jsem se léta snažil v Koníku mapovat nejen činnost našeho klubu, ale částečně i šachovou činnost v Praze. Což zase hned tak nenajdete na každém rohu ☺.
————-
V létě roku 2019 mne oslovil současný generální sekretář Šachového svazu České republiky František Štross, zdali bychom měli zájem poskytnout naše Koníky pro nově se rodící knihovnu ŠSČR. Franta za naše přeborové Áčko hostoval v sezóně 2003 a jelikož jsem nově vyšlé Koníky rozdával nejen členům, ale i hostům klubu, Franta se tehdy s naším Koníkem seznámil. Franta měl nyní zprvu představu, že bych mu zapůjčil jemu chybějící Koníky k okopírování, ale mně v té době hned napadlo, předat jemu a tím knihovně Koníky v knižní verzi. Na členské schůzi v září 2019 přítomní členové podpořili moji myšlenku a odlasovali předání Koníka formou daru na ŠSČR. Podmínkou byla dohoda či smlouva, která by hlavně zaručovala, že se do budoucna naše Kroniky neocitnou někde ve sběrně či kontejneru. To se také realizovalo.
No, a pár dní před Vánocemi 2019 došlo k předání Kronik, jak je můžete sledovat níže z přiložených fotografií. Jako dovětek bych rád informoval všechny členy (i hosty) ŠK Loko Praha, že všechny Kroniky Loko Praha (a mnoho dalších určitě zajímavých knih a časopisů – třeba zcela kompletní Čsl. šach a Šach-info) jsou k dispozici k nahlédnutí v knihovně ŠSČR na Strahově, je pouze potřeba předem ohlásit návštěvu u Františka Štrosse (frantisek.stross@chess.cz).
Mohu zde ještě uvést na závěr jako perličku kompliment dlouholetého šéfredaktora klasického šachového časopisu Československý šach Ivana Hausnera. Tomu jsem občas našeho Koníka také dával a on mi po čase jednou řekl, že dle jeho mínění je Koník nejlepší klubový časopis v ČR, jaký kdy viděl ☺.

Mirek Kamlach